Archief - Editie 1988

Foto's

Over deze editie

De derde uitgave betekende een ware doorbraak. In 1988 namen 16 koren deel aan het evenement; de bekendste koren die optraden waren het “Westminster Cathedral Choir” uit London en het “Choeur Grégorien de Paris”. Het programma werd gespreid over twee dagen.  Meer dan 4.000 personen waren op het Festival aanwezig.  Dit Festival kende positieve perscommentaren: ook waren er een aantal dirigenten van buitenlandse koren aanwezig die onder de indruk waren van de impact van  het initiatief; dit legde de basis voor de belangrijke internationale uitbreiding die de volgende edities gekend hebben. Vanaf 1988 vond het festival om de drie jaar plaats.