Intensieve samenwerking met partnersteden en artistieke actoren

Het Festival kent een zeer ruime belangstelling. Om een sereen verloop te kunnen waarborgen werd reeds in 1997 gestart met een regionale spreiding. Deze visie blijkt succesvol en is de aangewezen weg om het Festival verder uit te bouwen en om een breder publiek te bereiken. Dit biedt de aanwezige ensembles tevens de mogelijkheid om meerdere optredens te verzorgen in unieke locaties in Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en in Brussel.

Watou staat in het centrum van het hele gebeuren. Daarnaast worden in andere steden pre-ouvertures of avondconcerten georganiseerd. We verheugen er ons telkens weer in om het initiatief te kunnen uitbouwen in nauwe samenwerking met de betrokken stadsbesturen en artistieke actoren. Zo vangt het Festival reeds tijdens het weekend van 4-6 mei 2018 aan.

Op vrijdag 4 mei, wordt op drie kilometer van Watou een pre-ouverture gehouden in Houtkerke, een lieflijk dorp in Frans-Vlaanderen. Het gemeentebestuur, de orgelkring en de parochie van Houtkerke zetten alles in het werk om deze avond te laten uitgroeien tot een bijzonder succesvol evenement.


Op zaterdag 5 mei zet het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen, opgericht in 1968, zijn gouden jubileum extra in de verf via een speciale editie van het Festival in zijn thuishaven, nl. de Grimbergse abdijkerk en basiliek.


Op zondagmorgen 6 mei is het Festival te gast in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge

’s namiddags in de monumentale Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde waar er voor een dubbel programma gregoriaans-orgel zal gekozen worden in functie van het nieuw gerestaureerd orgel. Hier kunnen we rekenen op de actieve medewerking van het stadsbestuur en de plaatselijke Orgelkring Koksijde.


Op maandagavond 7 mei  wordt in samenwerking met de vzw Antwerpse Kathedraalconcerten,  het ensemble Cantabo en de Stad Antwerpen een concert georganiseerd in de O.L.V. Kathedraal.


Op dinsdagavond 8 mei wordt er een concert gepland in de Sint-Michielskathedraal  te Brussel met de medewerking van  “l’Académie de Chant Grégorien”, van het Davidsfonds Gewest Brussel  en van de dienst “Cultuur en Toerisme St-Michiels- en St-Goedelekathedraal” . Hierbij wordt een actief partnerschap nagestreefd met het  cultureel netwerk in Brussel  en met de buitenlandse delegaties van de landen van de optredende koren.


Op woensdag 9 mei vindt een concert in Duinkerke (F) plaats. De organisatie ter plaatse wordt uitgebouwd door de vereniging “ Les Amis de l’église Saint-Eloi”.


Op de avond van Hemelvaart, donderdag 10 mei zijn we te gast in Wervik, waar in 1997 voor de eerste maal een festivalactiviteit buiten Watou plaatsvond. Dankzij het dynamisme van plaatselijke verenigingen en van het stadsbestuur is deze avond steeds een grootse voltreffer.


Op vrijdagavond 11 mei is het Festival te gast in Haringe voor een programma orgel-gregoriaans in samenwerking met de kultuurgemeenschap Haringe.


Voor het kerngedeelte van het Festival wordt van 9 tot en met 13 mei gefocust op Watou waar vier audities, vijf concerten, een workshop en een aantal  liturgische vieringen als het ware de ruggengraat van het Festival vormen. In deze gezongen liturgische momenten komt het gregoriaans in zijn natuurlijke bedding ten volle tot zijn recht.