Inhoudelijk concept

Het festivalprogramma bestaat uit drie grote luiken: vier hoofdaudities, een aantal concerten en meerdere liturgische vieringen.

Tijdens de vier hoofdaudities van het festival krijgt ieder koor een opgelegd programma toegewezen.

Tijdens de concerten komen zowel het 'vieux fonds' repertoire als de lokale tradities in de gregoriaanse muziekliteratuur en latere ontwikkelingen evenwichtig aan bod. Daarnaast worden delen van deze concerten ingevuld met muziekliteratuur ontwikkeld vanuit het gregoriaans of geïnspireerd door het gregoriaans.

Gregoriaans is liturgische zang. Het is daarom ook vanzelfsprekend dat de gezongen gregoriaanse liturgie de ruggengraat vormt van het festival.

Verder wordt er in Watou een workshop georganiseerd en staat er op donderdagnamiddag 10 mei een muzikaal intermezzo op het programma. Drie jeugdkoren zijn eveneens actief in andere muziekgenres en bieden hiervan een muzikale degustatie aan. 

Artistiek beleidsplan

Men kan stellen dat het algemene artistieke beleidsplan van het festival, sedert zijn oprichting in 1981, steunt op:

  • organische groei en verworven expertise
  • een weldoordachte politiek van continuïteit, notoriteit en langetermijnvisie
  • voortdurende kwaliteitsverfijning door onder meer het programmeren van befaamde ensembles
  • een sterk internationaal profiel dat de basis vormt voor de creatie van een uniek evenement
  • publieksgerichte, inventieve en frisse programma-invulling
  • samenwerking met partnersteden en culturele actoren waarbij het centrale accent van het festival nauwgezet wordt aangehouden
  • een sterk inhoudelijk concept

Dit laatste punt is van bijzonder belang. Na twaalf edities zou de verleiding kunnen bestaan om vanuit organisatorisch en promotioneel oogpunt gemakkelijkere paden te bewandelen door het thema minder nauwgezet in te vullen en andere vormen van religieuze muziek te programmeren. Hierbij kan worden gedacht aan orthodoxe muziek of polyfonie. Dit wordt doelbewust niet gedaan omdat er in Europa reeds dergelijke manifestaties bestaan waar er een breder aanbod wordt geprogrammeerd. We willen het unieke karakter van Watou bewaren, wat het mogelijk maakt om grote diepgang te brengen in het repertoire via diverse audities en concerten, dit alles in diverse interpretatievormen. Zowel het 'vieux fonds' repertoire, als de lokale tradities in de gregoriaanse muziekliteratuur en latere ontwikkelingen zullen in de festivaleditie 2018 zeer evenwichtig aan bod komen. Wel worden enkele concerten of delen ervan breder ingevuld met muziekliteratuur specifiek ontwikkeld vanuit het gregoriaans of geïnspireerd door het gregoriaans. Ook hedendaagse composities (bijv. Arvo Pärt) komen hierbij aan bod.